Definicija dostopa do zavesti se nanaša na sposobnost posameznika, da je popolnoma zaveden in prisoten v trenutku. Je stanje jasne zavesti, ki omogoča posamezniku, da s polno ozaveščenostjo sprejme in obdeluje informacije iz okolja. V tem kontekstu je ključnega pomena razumevanje koncepta ‘access consciousness’, kar pomeni dostop do višje ravni zavesti. Ta pristop zagovarja idejo, da lahko skozi določene tehnike in metode dosežemo globlji dostop do svoje zavesti ter tako bolje razumemo sebe in svet okoli nas. Dostop do zavesti ni nekaj, kar bi bilo mogoče doseči čez noč; zahteva vztrajanje, prakso in predano delo na sebi. To vključuje meditacijo, dihalne vaje ali druga orodja za samoosveščanje. Ni enotne poti ali metode za dosego tega stanja – kaj deluje za enega posameznika, morda ne bo delovalo za drugega. Namen dostopa do zavesti ni le izboljšati osebno počutje ali mentalno jasnost; pomaga tudi pri spodbujanju empatije in sočutja do drugih ter omogoča boljše razumevanje kompleksnosti sveta v katerem živimo. Z večjo stopnjo ozaveščenosti lahko ugotovimo tudi svojo resnično naravo ter prevzamemo polno odgovornost za svoje misli, dejanja in obnašanje. Na koncu pa je najpomembnejše to dejstvo: Dostop do lastne globlje zavesti nam omogoća preseganje vsakodnevne površinske percepcije realnosti in s tem omogaćamo prostor za većjo samospoznavo ter rast.

Access consciousness prav tako spodbuja raziskovanje lastnih mentalnih in čustvenih stanj ter krepi sposobnost samoopazovanja. To omogoča posamezniku, da bolje prepozna vzorce svojega mišljenja in obnašanja, kar mu pomaga pri odločanju in reševanju težav. Tovrstno delo na sebi lahko vodi do večje emocionalne stabilnosti, povečane ustvarjalnosti in boljše koncentracije. Poleg tega dostop do zavesti odpira vrata globljemu razumevanju univerzalnih zakonitosti življenja ter nam omogoča vpogled v skrite dimenzije naše eksistence. S tem ko pridobimo dostop do globljih plasti svoje zavesti, smo bolj opremljeni za soočanje s svetom okoli nas ter se lažje prilagajamo na hitro spreminjajoče se življenjske okoliščine. Vse to pa nima samo koristi za posameznika; prispeva tudi k izboljšanju medosebnih odnosov in celotne družbe. Z ozaveščanjem o sebi in drugih ljudem pomagamo ustvariti bolj sočuten, empatičen svet, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in razumevanju. Na ta način access consciousness služi kot ključno orodje za gradnjo harmoničnejše družbe.

Podrobnosti o Access Consciousness

Access Consciousness je edinstven pristop k preoblikovanju vašega življenja, ki temelji na konceptu, da ni nič narobe z vami in da ste vi kot bitje neskončna sposobnost za ustvarjanje sprememb. Ta metoda je bila razvita s strani Garyja Douglasa in Dr. Dahla Heerja, ki sta ustanovila Access Consciousness z namenom opolnomočiti ljudi k večji zavesti o sebi in svetu okoli njih. Temeljna ideja te metode je, da če smo povsem prisotni v vsakem trenutku svojega življenja, imamo možnost izbire in ustvarjanja drugače. Access Consciousness uporablja številne tehnike in orodja, kot so Vprašanja brez odgovora (Questions without Answers), Procesi verbalnega procesiranja (Verbal Processing Processes) ter 32 točk na glavi imenovane “The Bars”, ki pomagajo odstraniti omejitve na področju zdravilnih modrosti. Cilj Access Consciousnessa je doseči stanje popolne zavesti – neomejenosti in infinitnosti – kjer obstaja absolutna svoboda izbire. To omogoča posameznikom dostop do neomejenega potenciala za spremembo ter jim omogoča živeti polno in bogato življenje brez sodbe ali omejitve.

Podrobnosti o Access Consciousness segajo od individualnih sej do delavnic in tečajev, ki se izvajajo po vsem svetu. Na teh dogodkih udeleženci s pomočjo različnih orodij in tehnik, kot je že omenjena metoda “The Bars”, aktivno delajo na prepoznavanju in odpravljanju blokad ter omejevalnih prepričanj. Pomemben element Access Consciousnessa je tudi verbalna komunikacija, ki temelji na postavljanju vprašanj brez pričakovanja določenega odgovora. Pristop spodbuja k večji samozavednosti, osvobajanju zakoreninjenih vzorcev mišljenja in čustvenih stanj ter k bolj avtentičnemu življenju. Z namenom širitve zavesti se Access Consciousness ne osredotoča le na osebni razvoj posameznika, ampak tudi ima za cilj prispevati k pozitivnim globalnim spremembam skozi ustvarjanje zavestnega partnerstva med človekom in planetom.

Uporaba Access Consciousness v vsakdanjem življenju

Uporaba Access Consciousness v vsakdanjem življenju je preprosta, a učinkovita metoda za izboljšanje vašega počutja in zavedanja. S pomočjo te tehnike lahko lažje dostopate do svoje zavesti, kar vam omogoča boljše razumevanje sebe in sveta okoli vas. Uporabljajte jo kot orodje za osebno rast in duhovni razvoj.

Uporaba Access Consciousness v vsakdanjem življenju ne pomeni le boljše osebne rasti in duhovnega razvoja, ampak tudi izboljšanje kakovosti vašega življenja. Ta tehnika namreč omogoča, da se osvobodite negativnih misli, občutkov in prepričanj, ki vas omejujejo in preprečujejo dostop do vašega polnega potenciala. S tem ko poslušate svoje telo in sledite njegovim signalom, lahko spoznate svoje prave potrebe ter se naučite sprejemati odločitve, ki so v skladu z vašimi vrednotami in cilji. To pa ni edina prednost uporabe te metode. Access Consciousness pomaga tudi pri premagovanju stresa in anksioznosti ter izboljšuje fizično počutje. Z redno uporabo te tehnike lahko dosežete veče zadovoljstvo na vseh področjih svojega življenja – od osebnih odnosov do poklicne kariere. Vsaki dan si vzemite nekaj minut za to tehniko – sprostite se, dihajte globoko in poskušajte biti popolnoma prisotni v trenutku. Dovolite si čutiti svoje misli, občutke in senzacije brez sodbe ali kritike. Ne pozabite: ključ do uspeha je doslednost! Čeprav se morda sprva zdi težko ali neprijetno, bo z rednim prakticiranjem postalo lažje. Vzemite si čas za to tehniko – ne glede na to koliko hitro ali počasi napredujete – saj je pomembno, da ostane proces prijeten in sproščujoče izkušnjo.

Odkrivanje moči Access Consciousness

Vpliv dostopa do zavesti na vsakdanje življenje

Vpliv dostopa do zavesti na vsakdanje življenje je lahko preoblikovalen. Vsakodnevni izzivi, kot so stres, tesnoba in pomanjkanje koncentracije, se lahko s pomočjo tehnik Access Consciousness učinkovito obvladujejo. Ta pristop omogoča posamezniku, da pridobi globlji vpogled v svoja čustva, misli in reakcije ter tako bolje razume svoje notranje delovanje. S tem ko si prizadevamo za večjo ozaveščenost o sebi in okolici, se odpirajo nove možnosti za izboljšanje kakovosti življenja na vseh področjih – od medosebnih odnosov do profesionalnih ciljev. Access Consciousness ne ponuja zgolj površinskega olajšanja simptomov; gre za celostno preobrazbo naše percepcije sveta. To ne pomeni le blaženja trenutnih težav, ampak tudi ustvarjanja prostora za novo rast in razvoj. Z večanjem zavedanja o lastnih potencialih postanemo bolj proaktivni pri iskanju rešitev in premagovanju ovir. Tako lahko dostop do zavesti dramatično izboljša naše vsakdanje življenje – omogoča nam višjo stopnjo nadzora nad lastnim umom in s tem povezano večjo samozavest ter zadovoljstvo.

Access Consciousness je orodje, ki pomaga pri razumevanju in obvladovanju naših čustvenih in mentalnih procesov. Z uporabo tehnik za dostop do zavesti lahko odkrivamo vzorce, ki nas ovirajo in se naučimo sprejemati odločitve, ki so v skladu z našimi resničnimi željami. Ko smo v stiku s svojo notranjo modrostjo, postanemo bolj odporni na stres in pritiske vsakdanjega življenja ter lažje najdemo ravnovesje med delom, družino in osebnim časom. Poleg tega nam Access Consciousness omogoča, da izboljšamo kakovost svojih medosebnih odnosov. Z večanjem empatije in razumevanja sebe lahko ustvarimo močnejše povezave z drugimi ljudmi. Prav tako pa nam tehnike pomagajo premagovati strahove in negotovosti, kar pripomore k večji samozavesti. Vpliv dostopa do zavesti na vsakdanje življenje je nemerljiv. Ne gre le za obvladovanje simptomov kot so anksioznost ali depresija; to je potovanje samo-odkritja, ki omogoča globlji vpogled v naše bistvo ter spodbuja osebno rast in razvoj.

Uporaba Access Consciousness v vsakdanjem življenju

Uporaba Access Consciousness v vsakdanjem življenju ni samo možna, ampak tudi koristna. Naša zavest je nenehno obremenjena z mislimi, čustvi in prepričanji, ki nas pogosto omejujejo. Access Consciousness nam ponuja orodja in tehnike za čiščenje teh blokad in dostop do neomejene možnosti naše resničnosti. Gre za preproste metode, ki jih lahko uporabimo kadarkoli se počutimo zatirane ali omejene. S pomočjo tehnik kot so ‘Barrsova terapija’, ‘Spreminjanje temeljev’ in ‘Biti ti sprememba’, lahko odstranimo negativne misli in vzorce ter omogočimo prost pretok energije skozi naše telo in um. Uporaba Access Consciousness tako lahko bistveno izboljša kakovost našega življenja in nam omogoča več svobode pri izbirah, ki jih sprejemamo vsak dan.

V praksi lahko uporabimo Access Consciousness na različne načine. Na primer, ko se zjutraj zbudimo, lahko izvedemo nekaj minut meditacije in se osredotočimo na odpravo omejujočih misli in prepričanj. To nas pripravi na dan, poln možnosti in svobode. Prav tako nam tehnike dostopa do zavesti pomagajo v stresnih situacijah, ko potrebujemo jasnost mišljenja in mirnost duha. Še več, Access Consciousness lahko uporabimo tudi za povezanost s svojim resničnim jazom ter za kreiranje življenja po lastnih željah. Ko se naučimo prepoznati in izbrisati blokade v svoji zavesti, postanemo bolj odprti za nove ideje in priložnosti. Na koncu dneva je to orodje ki omogoća boljše razumevanje samega sebe in sveta okoli nas.

Odkrivanje moči Access Consciousness

Transformacija življenja z Access Consciousness

Transformacija življenja z Access Consciousness je globoko osebna in edinstvena izkušnja. Vpliv tega procesa se lahko razlikuje od posameznika do posameznika, nekateri pa poročajo o dramatičnih spremembah na bolje v svojem vsakdanjem življenju. Osrednji koncept Access Consciousness je prepoznavanje lastne moči in sposobnosti, da spreminjamo stvari, ki nam ne služijo več. Access Consciousness nas uči, da smo sami ustvarjalci svojega življenja in kot taki imamo možnost oblikovati in kreirati izkušnje po svoji meri. S pomočjo orodij in tehnik, ki jih ponuja ta pristop, se naučimo sprostiti negativne misli, prepričanja in vzorce ter odpraviti ovire na poti do svobode mišljenja in delovanja. Ta proces transformacije ni nujno lahek ali hiter; zahteva trud, čas in predanost. Toda rezultat – osvobajanje od omejitev samega sebe ter dostop do brezpogojne ljubezni, radosti in miru – je neprecenljive vrednosti. Kot pravi dr. Dain Heer, soustanovitelj Access Consciousness: “Nimate težav – imate le izbire.” Zavedanje teh izbir pa nam omogoča premik proti polnejšemu življenju. Skozi to potovanje mnogi ljudje poročajo o povečanem obvladovanju stresa, večji jasnosti pri odločitvah ter boljšem zdravju in dobrem počutju na splošno. Metoda Access Consciousness nas tako usmerja k temu, da prevzamemo popolno odgovornost za svoje življenje ter si prizadevamo za harmonijo med umom telesom duhom. Ta celosten pogled na človeka ponuja številne koristi za posameznike vseh starosti. Vendar pa ni treba verjeti samo besedam drugih; najboljše bi bilo preveriti samemu. Vsakdo ima namreč svojo edinstveno pot transformacije z uporabo Access Consciousness – zakaj pa ne bi bila ta pot tudi vaša?

Ključno je poudariti, da Access Consciousness ni le način razmišljanja, ampak tudi celovit življenjski slog. Ustvarja globoko povezanost med zavestjo in realnostjo ter nam omogoča, da aktivno sodelujemo pri oblikovanju svoje lastne resničnosti. Z njim postajamo bolj zavedajoči se svojih misli, čustev in dejanj ter jih lahko usmerimo v smeri, ki najbolje služi našemu višjemu dobremu. Z uporabo orodij Access Consciousness se naučimo prepoznavati in spreminjati negativne vzorce mišljenja in delovanja. Tako ne samo spremenimo svoje osebne izkušnje temveč tudi ustvarimo pozitiven vpliv na ljudi okoli nas. Pomembna komponenta te metode je odprtost za nove možnosti. Namesto da bi ostali ujeti v starih prepričanjih ali navadah, smo povabljeni k iskanju novih poti do sreče in izpolnitve. Access Consciousness prinaša več kot le trenutno olajšanje; omogoča trajno transformacijo. S to metodo se naučimo spustiti nepotrebno breme iz preteklosti in si odpreti vrata svetlejše prihodnosti. Spremembe morda ne bodo takoj vidne; ključnega pomena je vztrajnost. Zaupanje v proces in predanost samospremenjenosti sta bistvenega pomena za dolgoročen uspeh. Vendar pa je vsaka pot drugačna. Nekaterim lahko koristi le nekaj seans Access Consciousness, drugim pa lahko ta proces traja leta. Na koncu pa so ugotovitve enake: večina ljudi poroča o većji notranji mirnosti, zadovoljstvu ter obilju po uporabi metodologije Access Consciousness. Ne glede na to koliko časa traja vaše potovanje – zagotovo bo pomagalo pri odkrivanju skritega potenciala vaše zavesti ter posledično izboljšanju kvalitete življenja.

Moja hčerka ima hernijo na ledvenem delu hrbtenice. Ker je še študentka, je potrebno veliko sedečega dela, tako v predavalnici kot doma ali v študenskem domu. Ko gre na predavanja so včasih protibolečinski obliži dobra izbira. Sploh kadar mora cel dan presedeti na stolih. Stoli so precej trdi, drža telesa je večinoma ista in jo začne boleti v ledvedem delu. Pred leti je padla s konja in si je malo poškodovala ledveni del vretenc. Na enem delu vretence pritiska na duralno vrečo in povzroča bolečine. Mora delati vaje vsaj dan za hrbetnico, da ojača mišice v tistem delu, kjer je to potrebno, kljub temu so ji protibolečinski obliži v pomoč. Obiskali sva kar nekaj strokovnjakov, tudi zelo priznane športne fizioterapevte. Zdravili so jo tudi z udarnimi valovi. Nekaj časa je res boljše, potem pa se bolečine povrnejo. Ves čas pa ne more hoditi na fizioterapije, prvič je časovno težko uskladit in tudi finančno precej drago. Zato sedaj pridno vadi vaje, ki so jih pokazali na fizioterpiji. Kadar je veliko sedečega dela so protibolečinski obliži vedno v njeni torbici.

Ko je šla z avtobusom na daljše potovanje, jo je prav tako bolel hrbet. Sicer je še mlada in bo verjetno morala ves čas pazit in delat vaje za hrbtenico. Operacija je potem zadnja varianta, če ne bo šlo drugače. Upava, da ne bo potrebna. Tudi na avtobusu so ji protibolečinski obliži prav prišli. Tako je celotna vožnja potekala večinoma brez bolečin ali pa so bile te precej manjše kot sicer.

Za lajšenje blažjih oblik so protibolečinski obliži dobra izbira

Za to sva zvedeli od prijateljice, ki jih je uporabljala in rekla, da ji pomagajo. Midve sva bolj uporabljali razne kreme za lajšanje bolečin, pa tudi tablete proti bolečinam. Ampak ne moreš ves čas jesti tablet, ker si lahko pokvariš želodec. Ti protibolečinski obliži pa nimajo stranskih učinkov in ne vplivajo na druge organe, sploh pa ne na želodec, tako kot tablete.

Moj je bil voznik kruha, kjer je moral na dan prenositi veliko košar. Vsak dan je to naneslo tudi do tono kruha. Po daljšem obdobju takšnega dela, mi jue začel povzročati težave karpalni kanal na desni roki. Ker je bil desničar, mu je ta roka veliko pomenila pri samem delu. Bolečine so postale precej hude in mravljinčenje je bilo vedno pogosteje.

Ker je dolgo čakal z operacijo, se je stanje poslabšalo. Čeprav je vsak dan izvajal vaje za dlan ter si mazal s kremo za mehčanje kože ni pomagalo. Na sredini dlani je imel že zelo trdo kožo in izrastke. Potem se je končno naročil na operacijo. Ta naj bi za karpalni kanal trajala le od deset do dvajstem minut. Ker pa je bila koža na dlani tako zadebljena, da je operacija trajala veliko dlje. Tudi sama rana oziroma šiv na roki je bil precej dolg. Rana se je po operaciji dolgo celila in karpalni kanal na desni roki je še kar naprej povzročal težave. Mislili smo, da bo potrebno ponovno na oparacijo. Po rednih fizioterapijah in negi kože na roki se je stanje končno začelo popravljati. Danes, dve leti po operaciji je karpalni kanal na desni roki stabilen. Živec, ki poteka skozi dlan je normalno aktiven. Sedaj lahko oče noralno sklene prste na roki in jih tudi do konca raztegne. Prej so ga že skoraj sklenjeni prsti tako ovirali pri delu, da ni mogel več prejeti orodja za delo. Tudi pribor za jesti je težje držal v desni roki. Zato se je že navajal, da delo opravlja z levo roko.

Očetu povzroča težave karpalni kanal na desni roki

Torej danes je stanje sanirano in karpalni kanal na desni roki mu ne povzroča več težav. Ne čakajte, ko imate težave s karpalnim kanalom na rokah oziroma dlaneh. Potrebna je čimprejšna fizioterapija ali opreacija, odvisno od stopnje težavnosti.

Že nekaj časa sem opažala, da moj vid ni več to, kar je bil prej. Malo me je zaskrbelo, kajti niti najmanj še nisem bila toliko stara, da bi se moj vid tako zelo slabšal. Imela sem občutek, da en dan vidim dobro in drugi dan slabše. Iskala sem optiko, kjer bi mi opravili pregled oči in takrat izvedela za pregled oči Maribor. Ker ne živim tako zelo daleč, sem se naročila na ta pregled in komaj čakala, da pride ta dan, ker me je pošteno skrbelo, kaj točno se dogaja z mojimi očmi. Tako sem šla na pregled, najprej povedala svoje težave, kasneje opravila pregled oči Maribor in na koncu imela kratek posvet z zdravnikom. 

Povedal mi je, da je moja zaskrbljenost odveč, kajti moj vid je čisto primeren mojim letom. Že po prvem stavku sem bila bolj pomirjena, ker sem vedela, da tukaj točno vedo, kaj počnejo in so usposabljeni zato. Sledilo je vprašanje, ali si želim očala, kajti moj vid se ni poslabšal veliko in moja odločitev je bila, ali bom nosila očala ali ne. Odvisno je bilo od mene, kako zelo me to moti. Ker sem bila prepričana, da je bil pregled oči Maribor narejen strokovno, sem se odločila, da bom še nekaj časa brez očal. 

Tako sem se dogovorila, da nasledje leto pridem na ponovni pregled oči Maribor in takrat vidim, kako in kaj naprej. Če bo izvid ostal isti, potem bom neizmerno srečna, ker nisem človek, ki bi se hitro navadil na očala. Mene motijo tudi sončna očala, kaj šele, da bi morala nositi navadna. Tako bom naredila vsako leto pregled oči Maribor in seveda upala, da še veliko let ne bom potrebovala očal za vid. 

Zadovoljna sem odšla domov, ker sem dobila odgovore na vprašanja, ki so me skrbela. Pregled oči Maribor pa je zame bil res pomemben, ker drugače bi živela v strahu in se spraševala, kaj točno se dogaja z mojim vidom. 

Ko sem šla na pregled oči Maribor, sem končno dobila odgovore na moja vprašanja

Vedno sem si želela imeti polnejše in lepe ustnice in zato sem posegala po kozmetičnih proizvodih za povečanje ustnic. To so bile razne šminke in črtala oziroma svinčniki za ustnice. S svinčnikom za ustnice, ki je bil naravne barve, sem si povečala obliko ustnic. Ker je bilo ta postopek vedno znova ponavljati, tudi čez dan sem se dolila da posežem po kirurški metodi.

Preden sem se odločila za poseg sem poskusila tudi injekcijami s polnilom. Bila sem zelo zadovoljna. Ta metoda je najpogostejša za povečanje ustnic. Uporabila sem polnilo, kot je hialuronska kislina, ki se je injicirala neposredno v ustnice. To polnilo mi je pomagalo pri ustvarjanju polnejših ustnic. Še vedno pa imam možnost, da se z našanjem polnila prilagajam trenutnim željam glede na želene rezultate. Za kirurški poseg se bom odločila, če bo to potrebno za povečanje ustnic oziroma, če bom videla, da mi druge metode ne pomagajo pri oblikovanju ustnic po svojih željah. Zavedam se, da to vključuje operacijo, pri kateri se v ustnice vstavijo implantati ali se izvedejo druge kirurške tehnike za dosego želenega videza. Sedaj sem zaenkrat zelo zadovoljna z izgledom svojih ustnic. Tudi s kozmetičnimi proizvodi si še pomagam, da ustnice izgledajo sijoče. Za tak izgled obstaja široka paleta kozmetičnih izdelkov, kot so šminke, glossi in svinčniki za ustnice, ki lahko ustvarijo videz polnejših ustnic.

Kadar se odločimo za povečanje ustnic, potem je pomembno, da se pred tem posvetujemo z izkušenim kozmetičnim zdravnikom ali dermatologom. Ti nam bodo svetovali o najboljši možnosti glede na naše želje.

Kako naj izgledajo naše ustnice, je zelo različno od posameznika. Eni imajo radi polnejše ustnice, spet drugi pa manjše ustnice. Pri kirurških posegih je za povečanje ustnic pomembno upoštevati morebitne kontraindikacije. Včasih prihaja do neželenih učinkov. Upoštevati moramo tudi trajanje rezultatov, ki jih lahko pričakujemo s posamezno metodo povečanja ustnic. Lepe ustnice so okras obraza in ženske si jih zelo rade poudarimo, tako da pridejo do izraza.

Za povečanje ustnic obstajajo različne metode

Moja punca zelo rada uporablja ličila vsak dan. Nekaj glede ličil je je zelo všeč in zelo postane samozavestna, potem ko si jih na dan. Seveda si tudi sam želim, da bi bila čim bolj samozavestna, saj si to zasluži, ker je res lepa.

Črtalo za oči lahko ženski zelo lepo polepša oči

Nekega dne sem si vzel čas in so me dejansko gledal, koliko časa in kaj sploh dela na svojem obrazu. Najprej je nadela, poudari in potem se je lotila raznih prahov, ki sploh nisem vedel, za kaj so. Potem pa se je lotila oči, najprej uporabila črtalo za oči. Nisem moral verjeti, ampak to je res zelo polepšalo oči, predvsem pa ji jih je poudaril. Črtalo za oči je bilo meni nekaj kar me je najbolj fasciniralo, saj je bilo ravno črtalo za oči tisto , ki ji je poudarilo najlepši del obraza po mojem nenju. Bil sem res presenečen, kako lahko eno samo ličilo naredi takšno razliko?

Potem si je seveda samo še nadela maskaro ter šminko in izgledala je res perfektno. Res je, da mi gre včasih na živce, ko potrebuje vsaj 2 uri, da se pripravi, če se odločiva, da greva ven. Se pravi zmenjena sva, da greva ven okoli sedme ure zvečer. Ona se mora v tem primeru začeti pripravljati že ob 5ih in še to pomeni, da bo včasih zamudila.

Seveda imam zelo rad, ko si vzameš čas in se tako naliči, saj vidim kako žari njena samozavest je pa tudi res, da se jih 90 procentov časa ne da nositi ličila in meni je prav tako prečudovita. Seveda mi je zelo zanimivo je opazovati, kako ji raste samozavest z vsakim ličilom, ki ga na dan ena obraz. Daje ji neko posebno moč in postane res močnejša kot prej. Ličila imajo tako lahko zelo velik vpliv na ženske in to sem opazil že ko sem bil majhen pri svoji sestri. Moja sestra je prav tako zelo mlada, začela uporabljati ličila in vsako jutro se je prav videlo, kako je bila samozavestna, ko je vstopila v šolo.

Predno se piknik izvede oziroma planira, je dobro, da se najprej preveri vreme. Pikniki so po navadi zunaj in lahko trajajo tudi po cel dan, kar pomeni da mora biti tisti dan vreme na naši strani.

Pikniki se lahko izvajajo kjerkoli. Lahko doma pred hišo, nekje na vrtu, nekje sredi travnika in še marsikje. Če je napovedano slabo vreme je dobro, da je organiziran piknik nekje blizu strehe, se pravi pred kakšno hišo, da se lahko ljudje skrijejo notri, če je to potrebno, lahko pa je piknik tudi pod kakšnim velikim kozolcem, ki ima streho. Slabo vreme načeloma ne pokvari dneva, je ma dosti bolj omejen piknik, kot pa če je res lepo sončno vreme.

Piknik je odlična ideja, da se dan preživi zunaj

Ko je lokacija znana, se povabi ljudi. Ko se zve koliko ljudi bo na pikniku, se na podlagi tega izračuna koliko hrane in pijače je potrebno kupiti. Na pikniku se večino dela in je perutničke, čevapčiče, pleskavice, hrenovke, nabodala in kakšna popečena zelenjava. Zraven se servira kruh, narezana zelenjava, čebula, ajvar, majoneza, kečap in pa seveda pijača. Od pijače pride v poštev sok, pivo, vino, radenska, voda, odvisno od tega kaj ljudje pijejo. Potrebno je dobro preračunati, da bo dovolj hrane in pijače za vse in seveda potrebno je poskrbeti, da je kakšna rezerva v primeru, da res zmanjka hrane ali pijače.

Pikniki so odlična ideja za druženje med ljudmi in otroki. Prav tako uživajo ljudje med pogovarjanjem in obujanjem spominov, kot tudi otroci, ki se prosto igrajo po travniku, jejo čevapčiče in pijejo sok. Je odlična ideja za odklop in da se pozabi na razne probleme, stres in podobno. Po navadi se piknike dela med vikendom, kar pomeni, da je večina ljudi prostih in imajo čas za sprostitev in uživanje na pikniku.

Pikniki so vedno bili popularni in vedno bodo popularni, saj kdo pa ne mara sprostitve in zastonj obrok.

Ko sva s fantom delala plan, kako bova naredila hišo in kje bo stala, sva seveda na marsikaj tudi pozabila. Plan sem naredila relativno hitro, a pomanjkljivo. Seveda sva prosila za pomoč tudi prijatelje in prijatelji so bili tisti, ki so nama veliko stvari še dodatno predlagali in povedali.

Nekaj na kar sva definitivno pozabila, je strešna kritina. Ko so nama prijatelji omenili to temo strešna kritina sva se prijela za glavo. Splanirala so skoraj vse razen strešne kritine, ki je definitivno najpomembnejša stvar hiše. Malo me je bilo sram, ampak po drugi strani pa sem to delala prvič. S fantom sva velikokrat odprla to debato glede teme strešna kritina.

Strešna kritina je zame najpomembnejši del hiša

Ko so se končno strinjala in sva vedela točno, katera strešna kritina bo na najini hiši sva bila iz dneva v dan bolj samozavestna, da nama bo vse uspelo. Med samo gradnjo hiše nismo imeli nobenih večjih komplikacij in vse je šlo relativno po maslu. Za končnim izdelkom najine hiše sva bila zelo zadovoljna. Strešna kritina je bila tako primerna vremenskim razmeram in okolici, v kateri sva gradila hišo. Za celotnim projektom sva bila zelo zadovoljna in bila sva zelo ponosna, da sva pri teh letih bila sposobna narediti nekaj svojega, ki ni bilo tako cenovno ugodno.

Vsi okoli naju so bili zelo ponosni na naju in niso morali verjeti, da so lahko pri svojih letih tako zrela, da sva dobila zaposlitev, lahko vzela kredit in začela graditi svojo hišo. To je malokateremu uspelo v najinih letih. Je pa res, da je bilo včasih tudi malo drugače. Moja mama mi je tudi pomagala pri sami opremi hiše, saj je vedela, da tukaj lahko kaj reče. Jaz seveda nisem imela toliko izkušenj s pohištvom, zato sem jo tudi prosila za mnenje in včasih je šla tudi z mano v trgovino po kakšno stvar. V trgovini mi je znala veliko predlagati in za to sem ji tudi zelo hvaležna.

Povštre rabimo povsod, kjer bi se radi za nekaj časa sprostili. Torej povšter potrebujemo v dnevni sobi na kavču ali pa v spalnici na postelji. Dobro je, da si najdemo tak povšter, ki se nam najbolje prilega oziroma nam je najbolj udoben. Gledati moramo torej, kakšna trdnost povštra nam najbolj ustreza, saj nekateri ljudje ne morajo spati na mehkih povštrih, saj jim to lahko povzroča bolečine v vratu. Isto je pri nekaterih tudi pri trdih povštrih. Nato moramo paziti, da si priskrbimo pravo velikost, odvisno od naše potrebe. Za posteljo v spalnici, je dobro, da si priskrbimo kakšen večji povšter, saj se med spanjem radi kotalimo in bi nam bil nek majhen povšter premajhen. 

Za dober spanec je potreben dober povšter

Sami povštri so narejeni iz najbolj različnih materialov. Lahko si priskrbimo povšter iz preprosto bombaža, ki je nekako standarden. Lahko pa dobimo takšnega, ki ima na prednji strani povštra posebne bleščice, katere spremenijo barvo po tem, ko jih s prstom postavimo v drugo smer. Po takšnih lahko torej rišemo in so tako primerni za mlajše otroke, da jih malo zaposlimo s tem. 

Obstajajo pa tudi taki povštri, ki so tako veliki, da lahko na njih tudi ležimo. Tak povšter ima podobno funkcijo kot vreče za sedenje, ki so napolnjene s stiroporom, vendar so ti povštri nekoliko bolj moderni in imajo drugačen videz. So pa zelo udobni in nam lahko služijo namesto stola ali pa kot dodatno sedišče v dnevni sobi. 

Pomembna pa je še vsebina, s katero je povšter napolnjen. Včasih so za to uporabljali perje, vendar skozi čas postane trd. Še ena slabost perja je ta, da takšnih povštrov ne moramo oprati, saj bi se tako perje uničilo. Danes pa povštre polnimo s posebnimi vlakni, ki so bolj udobna, poleg tega pa pri čiščenju takšnih povštrov nimamo večjih problemov, saj se vlakna ne bodo uničila. 

Ko sem se preselila v novo stanovanje, sem bila zelo vesela. Res sem končno prišla nekam na svoje, imam svoja pravila, po svoje urejeno in tako dalje. Res sem bila zelo zadovoljna. Sem pa seveda tudi nekaj precej spregledala in to so bila okna in sama postavitev stanovanja.

Okno sem imela postavljeno direktno proti soncu, kar pomeni, da sem imela res močno svetlobo v stanovanju. To je bilo seveda perfektno za moje rastline, saj so vse potrebovale zelo veliko svetlobe, ampak mene pa je to precej motilo, še posebej, ko sem delala od doma.

Notranje žaluzije so lahko zelo praktične za vsa okna

Nisem vedela, kaj točno bi naredila in potem seveda začneš brskati po spletu. Našla sem notranje žaluzije. Mislila sem si, da bi to lahko bila res dobra rešitev zame. Res sem kupila notranje žaluzije in jih zmontirala na moja okna. Montaža je bila zelo enostavna in res sem bila zadovoljna z njimi. Notranje žaluzije so namreč res zelo nezahtevne.

Vse kar sem rabila delati je, brisanje prahu. Okenske police sem imela proste, ker ni bilo zaves, rože sem lahko dala na okenske police in tako sem imela še več prostora v stanovanju. Rastline so dobile še vedno dovolj svetlobe, jaz pa sem lahko notranje žaluzije tudi zagrnila, takrat ko sem delala, da sem lahko delala v miru in brez glavobola. Mene je namreč zelo bolela glava, saj mi je sonce konstantno svetilo v glavo in nisem morala normalno delati. To je bil seveda velik problem, ker v tem primeru nisem naredila skoraj nič.

Sedaj sem zelo mirna, sem zadovoljna, prav tako so tudi moje rastline zelo zadovoljne in to je vse kar rabim. Lahko delam veliko časa od doma, ker imam do svoje pisarne kar nekaj kilometrov in če sem lahko doma, zakaj pa ne. Imam dobro okolje v katerem lahko delam in to je vse kar je pomembno.